Στάδια ύπνου

Η κατάσταση του ύπνου χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1: Το ελαφρύτερο στάδιο του ύπνου. Μεταβατικό στάδιο όπου ο ασθενής προσπαθεί να κοιμηθεί.
Στάδιο 2: Το πρώτο πραγματικό στάδιο του ύπνου.
Στάδια 3-4: Η βαθύτερη κατάσταση του ύπνου.
Στάδιο REM: Το σημείο του ύπνου που παρουσιάζονται τα όνειρα. Πραγματοποιείται κάθε 60-90 λεπτά.