Αυτόματο (auto) CPAP

αυτόματα cpap
Αυτόματα (auto) cpap

Αυτόματο (auto) CPAP είναι η συσκευή CPAP που προσαρμόζει αυτόματα την πίεση σας όλη τη νύχτα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ανά πάσα στιγμή δέχεστε την ακριβή πίεση που είναι αναγκαία για να κρατηθεί ανοικτός ο αεραγωγό σας. Στα αυτόματα CPAP συνήθως ρυθμίζετε τη minimum και maximum πίεση που θα μπορεί να δώσει η αυτόματη (auto) CPAP συσκευή. Η τελική πίεση η οποία θα σας προσφέρει το αυτόματο (auto) CPAP ρυθμίζετε αυτόματα ανάλογος την ανάγκη και βρίσκεται ανάμεσα στα όρια που έχει ρυθμιστεί το αυτόματο (auto) CPAP.