Δείκτης άπνοιας υπόπνοιας

Ο δείκτης άπνοιας υπόπνοιας είναι ο αριθμός των απνοιών και των υποπνοιών ανά ώρα. Ο δείκτης αυτός, όπως και τα επίπεδα κορεσμού σε οξυγόνο (Ο2), χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση της άπνοιας ύπνου ένος ασθενής. Για τον προσδιορισμό του ΑΗΙ προσθέσετε το συνολικό αριθμό των εκδηλώσεων άπνοιας, καθώς και τις εκδηλώσεις υπόπνοιας και διαιρέστε τον με τον συνολικό αριθμό των λεπτών του πραγματικού χρόνου ύπνου.

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε με το 60. επεισόδια άπνοιας + υπόπνοιας / διαιρείται με τον πραγματικό χρόνο του ύπνου * πολλαπλασιάζετε κατά 60

BiPAP ή Bilevel

Το μηχάνημα BiPAP που αναφέρεται επίσης ως Bilevel ή VPAP, διαθέτει δύο ξεχωριστές και διακριτές πιέσεις. Μια υψηλότερη πίεση, όταν ο ασθενής εισπνέει και μία χαμηλότερη πίεση όταν εκπνέι. Το μηχάνημα εναλλάσσεται μεταξύ των δύο πιέσεων οι οποίες καθορίζονται κατά παραγγελία ή συνταγή του γιατρού.

Υπόπνοια

Μια υπόπνοια είναι η μείωση της ροής του αέρα κατά τουλάχιστον 50% για δέκα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, με μια μείωση του κορεσμού κατά 3% του επιπέδου οξυγόνου στο αίμα.

Υπνική άπνοια


Η άπνοια ύπνου είναι μια σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση που είναι πολύ πιο συνηθισμένη από τη συνήθη έννοια. Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1965, άπνοια ύπνου είναι μια αναπνευστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σύντομες διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο. Η υπνική άπνοια είναι η διακοπή της ροής του αέρα για 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Κεντρική άπνοια ύπνου

Στην κεντρική υπνική άπνοια ένα άτομο μπορεί να σταματήσει να αναπνέει όλη τη νύχτα, το οποίο οφείλεται στο οτι ο εγκέφαλος σταματά προσωρινά να στέλνει μηνύματα στους μύες που ελέγχουν την αναπνοή. Η BiPAP θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα άτομα με κεντρική άπνοια ύπνου. Το μηχάνημα BiPAP στέλνει αέρα κατα την εισπνοή / εκπνωή βοηθώντας ένα άτομο να αναπνεύσει.

Αποφρακτική υπνική άπνοια

Αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) είναι μια κατάσταση κατά την οποία οι μύες και οι ιστοί του ασθενούς στη δίοδο του λαιμού και του αέρα έχουν χαλαρώσει και αυτό εμποδίζει τη ροή του αέρα στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές κατα τη διάρκεια της νύχτας στον κύκλο του ύπνου και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κατάστασης ύπνου REM. Σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα της apneic, εκδήλωση άπνοιας θεωρείται όταν ο ασθενής σταματήσει να αναπνέει για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ανά περίπτωση και να έχει μείωση συνολικό οξυγόνου στο αίμα ύψους 3% έως 4 τοις εκατό σε συνδυασμό.

Κάποια συμπτώματα της υπνικής άπνοιας είναι :

Σταθερή Κόπωση
Δυσκολία Εστίαση
Ευερεθιστότητα

 

Αποθηκευμένα δεδομένα CPAP

Οι συσκευές CPAP κατα τη διάρκεια της χρήσης τους, αποθηκεύουν κάθε πληροφορία. Με τα δεδομένα των μηχανημάτων CPAP μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της θεραπείας και την απόδοσή σας με τον καιρό. Η παρακολούθηση των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν επεισόδια  και να χρησιμοποιηθούν για να φανούν οι αλλαγές στη συνολική θεραπεία σας. Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της θεραπείας για να κάνει αλλαγές στην ρυθμίσεις σας, όπως η αλλαγή μάσκας, η αύξηση ή μείωση της πίεση σας. Τα δεδομένα μπορούν να μας ενημερώσουν όχι μόνο πόσες ώρες το μηχάνημα είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά και προηγμένες πληροφορίες όπως AHI, ο ρυθμός διαφυγής, και μέση πίεση (αν χρησιμοποιείτε APAP). Ανάλογα με το μηχάνημα, οι πληροφορίες μπορούν να είναι διαφορετικές.

Φίλτρα CPAP

Υπάρχουν διάφορα είδη φίλτρων που χρησιμοποιούνται με μηχανήματα CPAP: Φίλτρο αφρού, μιας χρήσης λευκό φίλτρο Fine, πρότυπο φίλτρο μιας χρήσης για ResMed μηχανήματα CPAP, υποαλλεργικό φίλτρο μίας χρήσης για ResMed μηχανήματα και φίλτρα γύρης. Τα επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα αφρού τοποθετούνται στην είσοδο του αέρα του μηχανήματος σας και έχουν σχεδιαστεί για να πιάνουν διάφορα σωματίδια του αέρα. Τα φίλτρα αυτά μπορούν να πλυθούν με ένα ήπιο καθαριστικό για να αφαιρεθούν τα σωματίδια που έχουν συλλεχτεί. Προτείνετε να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες ή και νωρίτερα αν το φίλτρο αρχίζει να χαλάει. Τα φίλτρα συλλέγουν πολύ μικρά σωματίδια και είναι πολύ χρήσιμα για άτομα με αλλεργίες.